Positieve resultaten wetenschappelijk onderzoek Rots en Water in het Primair Onderwijs

Tussen 2016 – 2018 vond het Nationaal onderzoek pesten in het Primair Onderwijs plaats met als doelstelling:

Volgens de meest rigoureuze wetenschappelijke standaarden, en met inbegrip van moderatie door ernst van pesten, ernst van problemen in de klas en programma-integriteit het onderzoeken van de effecten van anti- pestprogramma’s in de Nederlandse onderwijspraktijk op pesten en gepest worden binnen één schooljaar.


De bevindingen zijn gepubliceerd in 'Wat Werkt Tegen Pesten?’ en blijken veelal pover te zijn.
https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapport-wat-werkt-tegen-pesten.pdf  
 
Een aantal van de onderzochte programma’s blijken niet of nauweljiks effectief terwijl andere alleen onder bepaalde condities in bepaalde groepen enige effectiviteit tonen. Vergelijkbaar met het Nationaal onderzoek naar Anti-pestprogramma’s, met zoveel mogelijk gebruik van hetzelfde design en vragenlijsten, zijn in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, data verzameld in de groepen 6, 7 en 8 van het PO. 
De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek tonen dat het Rots en Water wel positieve effecten oplevert.
Het onderzoek onder de naam ‘Veranderingen in sociale veiligheid, competentiebeleving en depressieve gevoelens van basisschoolkinderen die aan het interventieprogramma Rots en Water deelnemen: een vergelijkingsstudie’ is voor publicatie aangeboden aan het wetenschappelijk magazine ‘Tijdschrift Klinische Psychologie’. Het is onderwerp geweest van double blind peer review en goed bevonden waarna publicatie volgde (april 2019) hetgeen de wetenschappelijke status van het onderzoek bevestigt.
 
Samenvatting

Het doel van de studie was om veranderingen in sociale veiligheid (pesten en gepest worden), competentiebeleving (zelfregulatie, globaal zelfvertrouwen en sociale acceptatie) en depressieve gevoelens te onderzoeken wanneer het interventieprogramma Rots en Water (R&W) wordt toegepast. Ook werd onderzocht of er sekseverschillen waren in veranderingen. Een totaal van 1203 basisschoolleerlingen tussen de 7 en 14 jaar oud (M = 10,08; SD = 0,97; 48,6% meisjes) participeerden in het onderzoek; ze waren afkomstig van 17 scholen die random zijn toegewezen aan de interventiegroep (11) of de controlegroep (6), en vulden voor en na de interventie vragenlijsten in. Wanneer de voor- en nameting apart voor de interventiegroep en de controlegroep werden vergeleken, rapporteerden kinderen in de interventiegroep een afname in twee vormen van pesten, een afname in bijna alle vormen van gepest worden, rapporteerden ze een hogere mate van zelfregulatie, globaal zelfvertrouwen en sociale acceptatie en een afname in depressieve gevoelens. In de controlegroep werden slechts twee veranderingen gevonden. Wanneer verschillen tussen de interventiegroep en controlegroep in verandering over tijd werden onderzocht, bleek dat zij verschilden op twee vormen van pesten (fysiek gepest worden, pesten ‘overig’), op zelfregulatie en zelfvertrouwen en op depressieve gevoelens. De leerlingen die R&W hadden gevolgd, rapporteerden sterkere verbeteringen dan de leerlingen in de controlegroep. Er werden geen sekseverschillen gevonden in veranderingen over tijd tussen de verschillende groepen en ook niet binnen de interventiegroep. Het lijkt belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van pesten en gepest worden. Resultaten geven geen aanleiding voor een seksespecifieke aanpak van R&W. Implicaties voor vervolgonderzoek en de klinische praktijk worden besproken.

Aanvullend zijn er ook enkele vragen aan de leerkrachten over het pestgedrag op hun school voorgelegd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een afzonderlijk onderzoeksrapport en ondersteunen de resultaten van bovenstaand onderzoek.

Deze resultaten ondersteunen de uitkomsten van eerder uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken in Nederland uitgevoerd door het Trimbos Instituut i.s.m de Rutger Stichting (2014 – 2017). Zie ‘Effects of Rock and Water: an intervention to prevent sexual aggression’. Uitkomstmaten waren hier: toename zelfbeheersing en zelfvertrouwen en afname seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ook in Australië bevestigen diverse onderzoeken de effectiviteit van het Rots en Waterprogramma. Voor meer info zie www.rotsenwater.nl
 
 
Klik op deze link voor het volledige, wetenschappelijke artikel.
 
Klik op deze link voor het artikel 'Het effect van Rots en Water in het Primair Onderwijs op pesten: vanuit het perspectief van de groepsleerkracht'.
 
Laatste nieuws

GEFELICITEERD: We mogen weer scholen feliciteren met het behalen van het Predicaat Rots en Water school, namelijk:

Nederland:

- Montessorischool Landsmeer in Landsmeer

- Basisschool de Kerkewei in Rossum

- Kolom praktijkcollege Noord

- O.E.C. 't Ravelijn in Steenwijk

- PCB De Sonnewijzer in Son

- BS Het Zonnewiel Vrijeschool in De Bilt.

- OBS Meester Vos in Hagestein

België:

- BuSO De Karwij in Lokeren

- BuLO Het Veer in Antwerpen

Rots en Water Corona Nieuwsbrief 2020

Beste Rots & Watertrainers,
 
Vanwege de noodzakelijke maatregelen omtrent het corona virus is de wereld in twee maanden tijd op een ingrijpende, vooraf bijna niet voor te stellen, wijze veranderd en heeft diep ingegrepen in ons persoonlijke en professionele leven.
 
De sociale distantie en de 1.5 m samenleving, inmiddels vertrouwde begrippen geworden, breken diep in op onze behoefte aan contact en confronteren ons met grote problemen en vragen. Juist nu, in tijden van toegenomen stress en angst, wordt men zich weer én meer bewust van onze behoefte aan fysiek contact en gevoelens van verbondenheid.

Mede daarom hebben wij een speciale Rots en Water Corona Nieuwsbrief en een aangepast lessenplan opgesteld. Dat de scholen weer mogen opstarten betekent echter niet dat alles weer als vanouds is. Wel kunnen de Rots en Water lessen, ook zonder óf met beperkt fysiek contact, waardevolle lessen zijn ter ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

In de nieuwsbrief vind je meer informatie:

Rots en Water Corona Nieuwsbrief

Accreditaties

De 3-daagse Rots en Water (basis)training is geaccrediteerd door:

-           door de ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling,

-           door de SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ206238, 36 punten tm 20-01-2023)

-           door het Register Vaktherapie (46 punten)

 

We zijn geregistreerd in het CRKBO, Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

Positieve resultaten wetenschappelijk onderzoek Rots en Water in het Primair Onderwijs

Tussen 2015 en 2018 heeft de Universiteit van Utrecht in samenwerking met het Rots en Water Instituut NL een grootschalig wetenschappelijk vergelijkingsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het R&W programma in het Primair Onderwijs, vergelijkbaar met het Nationaal onderzoek Anti-pestprogramma's (tussen 2016 en 2018).

In totaal namen 1203 leerlingen (groep 6 t/m 8) van 17 verschillende basisscholen deel aan het onderzoek.

Leerlingen rapporteerden in de Rots en Water-groep een
- afname in twee vormen van pesten en bijna alle vormen van gepest worden;
- hogere mate van zelfregulatie
;
- hogere mate van globaal zelfvertrouwen;
- afname in depressieve gevoelens.

Wanneer verschillen tussen de interventiegroep en controlegroep in verandering over tijd werden onderzocht, bleek dat zij verschilden op twee vormen van pesten, op zelfregulatie, zelfvertrouwen en op depressieve gevoelens.

Aanvullend zijn er ook enkele vragen aan de leerkrachten over het pestgedrag op hun school voorgelegd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een afzonderlijk onderzoeksrapport en ondersteunen de resultaten van bovenstaand onderzoek.

Het nieuwe 'Rots en Water Basisschool' boek vanaf nu leverbaar!

Het is een práchtig boek, 300 pagina's full color en hard cover, met 10-lessenplannen voor groep 1 t/m 6: inclusief veel nieuwe foto's, spellen, oefeninigen en reflectievragen.
Het boek is, samen met het Rots en Water handboek, ideaal voor een gestructureerde, schoolbrede inzet van het Rots en Water programma.

Het nieuwe boek kan alleen worden aangeschaft door trainers die de 2-daagse Basisschooltraining hebben gevolgd. 
Kosten van het nieuwe boek: € 65,- (inclusief BTW, exclusief verzendkosten). 

 

Artikel betreffende voortgang onderzoek VMBO

http://www.het-westerkwartier.nl/nieuws/53422/lessenserie-rots-en-water-op-de-woldborg/

 

Hier ook een link waarop geïnteresseerden de voortgang van het VMBO-onderzoek kunnen volgen, een onderzoeksbeschrijving staat en je samenvattingen en andere verslagen kunt lezen: Klik hier

Effect van het Rots en Water-programma op het Sondervick College te Veldhoven

Lees hier het hele onderzoek.

Rots en Water op scholen in Almelo

Klik hier om het artikel te lezen

Nieuw Rots en Water Poloshirt

De nieuwe Rots en Water shirts zijn er!

Vernieuwd en verbeterd, pasvorm en kleur zijn aangepast aan deze tijd.

Er is nu ook een dames en een heren uitvoering beschikbaar, maten xs t/m xxxl.

De kosten zijn; € 35.00 incl. btw en excl. verzendkosten á € 6.95

Kijk mee
SZMHdFJ3THQ

Rots en Water - Emoties herkennen en begrijpen

Rots en Water - Spelen voor Thuis (Handdoekenrace)

Rots en Water - De Marshmallow Test

Rots en Water - Spelen voor Thuis

Rots en Water Video - Maken Balansplankje

Aflevering Het Geheim van Middelland - Rots & Water

Rock and Water in Peru (TV Perú) Spanish

Kalender

Voor deze maand
Oktober 1 - 2021

Open Rots en Water Opfrisdag in Weerselo (Overijssel). De training wordt ...

Verder kijken
Internationaal

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
[email protected]


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2021