Rots & Water en kinderen met ASS

T.J.H. Kamevaar; gecertificeerd Rots & Water-trainer voor jongeren met ASS
De weg naar een meer weerbare houding voor hoog functionerende autistische adolescenten; scenario- en stresstraining binnen het R&W traject


Theo Kamevaar was docent wiskunde, zorgcoördinator, lid van de schoolleiding en speciaal mentor van leerlingen met ASS in het Voortgezet Speciaal Onderwijs, studeerde orthopedagogiek (ontwikkelingsstoornissen en kinderpsychiatrie) en was ambulant begeleider van Cluster 4 geïndiceerde leerlingen op het VO en MBO bij Altra Jeugdzorg en Onderwijs. Hij is daar nu werkzaam als trainer/coach/couselor, geeft voorlichtingen, presentaties, workshops en coaching-/intervisietrajecten aan docententeams over kinderpsychiatrische aandoeningen; met name wat betreft jongeren met ASS en geeft coaching-/counselingtrajecten aan adolescenten met ASS. Hij heeft deelgenomen aan verschillende clinics/workshops/seminars op het gebied van geweld- en agressie-beheersing en het doceren van realistische zelfverdedigingmethoden middels scenario- en stresstrainingen en maakt nu deel uit van het opleidingsteam voor Rots & Water voor kinderen met ASS-trainers. Hij heeft zelf het Syndroom van Asperger en heeft ook een zoon met Asperger.

Veel autistische jongeren zijn niet erg weerbaar; worden vaak gepest, weten niet hoe ze in allerlei situaties mogen/moeten reageren, zowel verbaal als fysiek en kunnen daardoor, als de druk te hoog oploopt soms "ontploffen" met alle gevolgen van dien. Ook de omgekeerde reactie komt veel voor: zich (nog verder) in zichzelf terugtrekken en zich afzijdig houden met als gevolg een toename van depressieve gevoelens. Beide patronen worden door de jongeren zelf vaak niet herkend.

Binnen de R&W-training leg ik daarom relatief meer nadruk op weerbaarheid en zelfverdediging. Het "tai chi" gedeelte met alle oefeningen die daarbij horen, slaat goed aan en de weg: fysiek bewustzijn => emotioneel bewustzijn => zelfbewustzijn is (juist) ook voor autisten een noodzakelijke en zeer toepasbare leidraad. Ik heb dat tijdens mijn eigen opleiding tot trainer ook zelf zo ervaren. Voor het weerbaarheid- en zelfverdediginggedeelte is wat mij betreft een meer op bovengenoemde problemen toegespitste aanpak nodig.

Wat heb ik op basis van zelf gevolgde trainingen en eigen ervaring geleerd?

Binnen de R & W-training heb ik me daarom tot slechts 4 zelfverdedigingtechnieken beperkt, die echter wel aan de bovengenoemde criteria voldoen: Afweerduw – Afweertrap- Startle/Flinch Response - Palmstoot en Passeertechniek. “KIAI” moest door de leerlingen steeds meer vervangen worden door een andere, functionele verbale uiting, zoals: “ga weg” of “rot op”.

In de loop van 12 lessen ben ik begonnen met de typische R & W-oefeningen met daarnaast het los aanleren en herhalen van de technieken. Vervolgens kwam het onderwerp weerbaarheid steeds sterker aan bod met de bekende oefeningen van sterk weglopen tot iemand die te dicht bij komt afstoppen (met name de juiste afstand bepalen en wat te doen als iemand te dicht bij komt is voor autistische jongeren een belangrijk en moeilijk onderwerp dat veel herhaald moet worden).

Daarna zijn we steeds realistischere en complexere scenario's gaan oefenen onder stress (voor de groep, met de trainer), waarbij binnen in opeenvolgende stappen zich steeds verschillend ontwikkelende confrontaties de aangeleerde technieken, zowel verbaal als fysiek, proportioneel moesten worden toegepast. Veel aandacht werd hierbij zowel in- als expliciet besteed aan het voor autisten zo moeilijke "schakelen" (zie hierboven). Daarbij vaak gebruikmakend van door de leerlingen ingebrachte en in de werkelijkheid meegemaakte situaties. Doordat hierdoor de training voor de leerlingen concreet werd en ze het vertrouwen kregen dat ze wisten wat ze onder welke omstandigheden en in welke mate moesten, mochten en ook konden doen, werd dit door de meesten zeer gewaardeerd.

Het ABC+D SYSTEEM

A: Je bent ontspannen, je weet wie je bent en wat je wilt, je gaat je eigen weg, je bent gegrond, gecentreerd en gefocust; waterhouding

B: Je hebt een confrontatie met iemand of je komt in een bepaalde situatie; je gaat uit van een waterhouding; je voelt je stevig en weet wat je wilt en bent vanuit die positie bereid op een sympathieke manier contact te maken en eventueel tot een oplossing te komen

C: Je kunt er voor kiezen over te gaan naar een rotshouding als dat nodig is; je staat extra sterk, je geeft niet toe, jij bepaalt je grenzen en maakt dat heel duidelijk

D: Je laat je letterlijk niet wegduwen en geeft niet toe aan fysiek geweld of intimidatie omdat je van jezelf weet dat je een aantal vaardigheden in huis hebt waarmee je in staat bent jezelf effectief te verweren en ook bereid en in staat bent dat te doen; niet om te winnen maar om, als dat nodig is, veilig weg te kunnen komen:

Afweerduw; enkel- en dubbelhandig 
Afweertrap
Startle/Flinch Response
Palmstoot en Passeertechniek

Pas als de weringen van D zo goed aangeleerd en onder stress in scenario’s geoefend zijn dat ze “er echt in zitten” zul je werkelijk tot A, B en C in staat zijn. Dan is een gevoel van veiligheid door innerlijke kracht iets wat je altijd en overal bij je hebt. En dat is wat we uiteindelijk willen!

Scenario- en stresstraining: “Mobiele Telefoon”

WAT JE ONDER STRESS MOET KUNNEN TOEPASSEN, MOET JE OOK ONDER STRESS OEFENEN!

Scenariotraining:
- Toepassing 5 confrontatieregels
- Eigen ruimte en afstand bepalen
- Schakelen naar proportionele fysieke actie
- Toepassing afweerduw, afweertrap, startle/flinch response met afweerduw
- Alles met functionele “KIAI”

Iemand wil jouw mobiele telefoon "lenen"

Nb. Extra stress: we doen deze oefening voor de hele groep met 2 personen, eventueel steeds één LL en één trainer

R&W-groet
-B staat te bellen met zijn mobiele telefoon
-A loopt op B toe en “vraagt” of hij de telefoon van B even kan gebruiken
-B past de 5 confrontatieregels toe
-A dringt aan en wil dichterbij komen
-B bepaalt zelf afstand door stopsignaal te geven
-A loopt gewoon door
-B past afweerduw toe met KIAI en handen hoog houden

Vervolg 1:
-A is ver naar achteren geduwd, maar komt agressief terug (met stootkussen)
-B past afweertrap toe met KIAI en handen hoog houden en gaat er vandoor

Vervolg 2:
-A is niet ver naar achteren geduwd, komt terug en haalt uit met oorvijg (of “sucker- punch”)
-B past startle/flinch response toe met afweerduw, KIAI en handen hoog houden en gaat er vandoor

Zie ook "een neurofysiologsiche onderbouwing t.a.v. R&W en pesten door Theo Kamevaar", klik hier

Laatste nieuws

Rots en Water: Positieve resultaten wetenschappelijk effectonderzoek op het VMBO!
Het onderzoek, waar 1.299 leerlingen aan deelnamen, vond tussen 2016 en 2020 plaats en werd uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht.

 
Resultaten laten zien dat leerlingen die de R&W-interventie hebben gehad een betere ontwikkeling laten zien op meerdere uitkomsten op zowel het interpersoonlijke domein (agressie) als het intrapersoonlijke domein (psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag) en op secundaire uitkomstmaten (zelf-controle en emotieregulatie), ten opzichte van de leerlingen die de R&W-interventie niet hebben gehad. De uitkomsten waren het sterkst in het eerste jaar en wanneer een kernteam van leerkrachten betrokken was bij het uitvoeren van de interventie.

 
Klik hier voor het (Engelstalige) abstract uit het proefschrift van dr. E.C.A. (Esther) Mertens.
Rots en Water Nieuwsbrief 2021
In deze nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen jaar en willen we jullie op de hoogte brengen van huidige en nieuwe ontwikkelingen voor 2021 en verder.

Nieuwsbrief

GEFELICITEERD: We mogen weer scholen feliciteren met het behalen van het Predicaat Rots en Water school, namelijk:

Nederland:

- OBS de Zevenhoeven te Heemskerk

- Plaswijckschool in Gouda

- Basisschool de Kerkewei in Rossum

- Kolom praktijkcollege Noord

- O.E.C. 't Ravelijn in Steenwijk

- PCB De Sonnewijzer in Son

- BS Het Zonnewiel Vrijeschool in De Bilt.

- OBS Meester Vos in Hagestein

België:

- BuSO De Karwij in Lokeren

- BuLO Het Veer in Antwerpen

Accreditaties

De 3-daagse Rots en Water (basis)training is geaccrediteerd door:

-           door de ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling,

-           door de SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ206238, 36 punten tm 20-01-2023)

 

We zijn geregistreerd in het CRKBO, Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

Positieve resultaten wetenschappelijk onderzoek Rots en Water in het Primair Onderwijs

Tussen 2015 en 2018 heeft de Universiteit van Utrecht in samenwerking met het Rots en Water Instituut NL een grootschalig wetenschappelijk vergelijkingsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het R&W programma in het Primair Onderwijs, vergelijkbaar met het Nationaal onderzoek Anti-pestprogramma's (tussen 2016 en 2018).

In totaal namen 1203 leerlingen (groep 6 t/m 8) van 17 verschillende basisscholen deel aan het onderzoek.

Leerlingen rapporteerden in de Rots en Water-groep een
- afname in twee vormen van pesten en bijna alle vormen van gepest worden;
- hogere mate van zelfregulatie
;
- hogere mate van globaal zelfvertrouwen;
- afname in depressieve gevoelens.

Wanneer verschillen tussen de interventiegroep en controlegroep in verandering over tijd werden onderzocht, bleek dat zij verschilden op twee vormen van pesten, op zelfregulatie, zelfvertrouwen en op depressieve gevoelens.

Aanvullend zijn er ook enkele vragen aan de leerkrachten over het pestgedrag op hun school voorgelegd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een afzonderlijk onderzoeksrapport en ondersteunen de resultaten van bovenstaand onderzoek.

Het nieuwe 'Rots en Water Basisschool' boek vanaf nu leverbaar!

Het is een práchtig boek, 300 pagina's full color en hard cover, met 10-lessenplannen voor groep 1 t/m 6: inclusief veel nieuwe foto's, spellen, oefeninigen en reflectievragen.
Het boek is, samen met het Rots en Water handboek, ideaal voor een gestructureerde, schoolbrede inzet van het Rots en Water programma.

Het nieuwe boek kan alleen worden aangeschaft door trainers die de 2-daagse Basisschooltraining hebben gevolgd. 
Kosten van het nieuwe boek: € 65,- (inclusief BTW, exclusief verzendkosten). 

 

Effect van het Rots en Water-programma op het Sondervick College te Veldhoven

Lees hier het hele onderzoek.

Rots en Water op scholen in Almelo

Klik hier om het artikel te lezen

Nieuw Rots en Water Poloshirt

De nieuwe Rots en Water shirts zijn er!

Vernieuwd en verbeterd, pasvorm en kleur zijn aangepast aan deze tijd.

Er is nu ook een dames en een heren uitvoering beschikbaar, maten xs t/m xxxl.

De kosten zijn; € 35.00 incl. btw en excl. verzendkosten á € 6.95

Kijk mee
SKHIlf1c4pM

Rots en Water - Spelen voor Thuis (Handdoekenrace)

Rots en Water - De Marshmallow Test

Rots en Water - Spelen voor Thuis

Rots en Water Video - Maken Balansplankje

Aflevering Het Geheim van Middelland - Rots & Water

Rock and Water in Peru (TV Perú) Spanish

Rock and Water Program - Primary School Australia

Kalender

Voor deze maand
November 24 - 2021

Open 1-daagse training 'R&W en jongeren met een verstandelijke be... Volgeboekt

November 25 en 26 - 2021

2-Daagse training Rots en Water en Autismespectrumstoornissen in Sportcen... Volgeboekt

Verder kijken
Internationaal

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
[email protected]


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2021