Effect van het Rots en Water-programma op het Sondervick College

Klik hier om het hele onderzoek over het effect van het Rots en Water-programma op pesten, zelfvertrouwen en zelfbeheersing op het Sondervick college te EIndhoven te lezen.

Uitvoering: H. van den Bogert (leerkracht L.O. Sondervick College en Advanced Rots en Water trainer)
Auteurs: J. Ykema, analyses m.b.v. B. Steunenberg (phd).
Organisatie: Het Sondervick College i.s.m. Rots en Water Instituut NL.

Door een fusie van het Sondervick College Veldhoven met VSO-LOM de Stolberg in Eindhoven (1995) en vervolgens een inhuizing van de vijf oude locaties van het Sondervick College op één grote Campus, ontstond een brede VO-school. Ruim 2500 leerlingen zijn in 2007 gestart op deze Campus, wat een verdichting van sociale en emotionele problematiek met zich mee bracht. Het weerbaarder maken van leerlingen, met name de leerlingen van het voormalig VSO was noodzakelijk, waardoor er op zoek werd gegaan naar een passend programma. Rots en Water bleek naadloos aan te sluiten; het trainen van weerbaarheid in de breedste zin van het woord; fysiek, mentaal en verbale weerbaarheid trainen met een fysieke aanpak, afgewisseld met zelfreflectie en feedbackmomenten.

Het betreft een vragenlijststudie waar 9 brugklassen (VMBO en MAVO) van het Sondervick college aan deelnamen. In totaal deden 242 leerlingen mee (jongens en meiden), 7 interventieklassen (N= 187) werden vergeleken met 2 controleklassen (N = 55). De onderzoeksgegevens werden op twee meetmomenten verkregen: de voormeting één week voor het begin van de Rots en Water lessen (oktober 2016), en de nameting 6 weken na de laatste Rots en Water les (januari 2017).

De resultaten ondersteunen de effectiviteit van het Rots en Water programma voor jongens en meisjes in de brugklasleeftijd. Meer specifiek, de resultaten wijzen erop dat Rots en Water een significant positief effect heeft op het gevoel van veiligheid en het verminderen van sociale problemen zoals pesten. Leerlingen durven meer voor zichzelf op te komen bij pesterijen, zijn bij pesterijen meer geneigd om het slachtoffer te helpen en minder om de pester te helpen. Verder geven leerlingen aan de eigen grenzen meer aan te durven geven en die van een ander meer te accepteren. Bovendien is er een significante verbetering zichtbaar in het zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Laatstgenoemde komt overeen met de uitkomsten van het onderzoek van De Graaf De Haas, Zaagsma & Wijsen (2015).

Laatste nieuws

Rots en Water: Positieve resultaten wetenschappelijk effectonderzoek op het VMBO!
Het onderzoek, waar 1.299 leerlingen aan deelnamen, vond tussen 2016 en 2020 plaats en werd uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht.

 
Resultaten laten zien dat leerlingen die de R&W-interventie hebben gehad een betere ontwikkeling laten zien op meerdere uitkomsten op zowel het interpersoonlijke domein (agressie) als het intrapersoonlijke domein (psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag) en op secundaire uitkomstmaten (zelf-controle en emotieregulatie), ten opzichte van de leerlingen die de R&W-interventie niet hebben gehad. De uitkomsten waren het sterkst in het eerste jaar en wanneer een kernteam van leerkrachten betrokken was bij het uitvoeren van de interventie.

 
Klik hier voor het (Engelstalige) abstract uit het proefschrift van dr. E.C.A. (Esther) Mertens.
Rots en Water Nieuwsbrief 2021
In deze nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen jaar en willen we jullie op de hoogte brengen van huidige en nieuwe ontwikkelingen voor 2021 en verder.

Nieuwsbrief

GEFELICITEERD: We mogen weer scholen feliciteren met het behalen van het Predicaat Rots en Water school, namelijk:

Nederland:

- OBS de Zevenhoeven te Heemskerk

- Plaswijckschool in Gouda

- Basisschool de Kerkewei in Rossum

- Kolom praktijkcollege Noord

- O.E.C. 't Ravelijn in Steenwijk

- PCB De Sonnewijzer in Son

- BS Het Zonnewiel Vrijeschool in De Bilt.

- OBS Meester Vos in Hagestein

België:

- BuSO De Karwij in Lokeren

- BuLO Het Veer in Antwerpen

Accreditaties

De 3-daagse Rots en Water (basis)training is geaccrediteerd door:

-           door de ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling,

-           door de SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ206238, 36 punten tm 20-01-2023)

 

We zijn geregistreerd in het CRKBO, Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

Positieve resultaten wetenschappelijk onderzoek Rots en Water in het Primair Onderwijs

Tussen 2015 en 2018 heeft de Universiteit van Utrecht in samenwerking met het Rots en Water Instituut NL een grootschalig wetenschappelijk vergelijkingsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het R&W programma in het Primair Onderwijs, vergelijkbaar met het Nationaal onderzoek Anti-pestprogramma's (tussen 2016 en 2018).

In totaal namen 1203 leerlingen (groep 6 t/m 8) van 17 verschillende basisscholen deel aan het onderzoek.

Leerlingen rapporteerden in de Rots en Water-groep een
- afname in twee vormen van pesten en bijna alle vormen van gepest worden;
- hogere mate van zelfregulatie
;
- hogere mate van globaal zelfvertrouwen;
- afname in depressieve gevoelens.

Wanneer verschillen tussen de interventiegroep en controlegroep in verandering over tijd werden onderzocht, bleek dat zij verschilden op twee vormen van pesten, op zelfregulatie, zelfvertrouwen en op depressieve gevoelens.

Aanvullend zijn er ook enkele vragen aan de leerkrachten over het pestgedrag op hun school voorgelegd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een afzonderlijk onderzoeksrapport en ondersteunen de resultaten van bovenstaand onderzoek.

Het nieuwe 'Rots en Water Basisschool' boek vanaf nu leverbaar!

Het is een práchtig boek, 300 pagina's full color en hard cover, met 10-lessenplannen voor groep 1 t/m 6: inclusief veel nieuwe foto's, spellen, oefeninigen en reflectievragen.
Het boek is, samen met het Rots en Water handboek, ideaal voor een gestructureerde, schoolbrede inzet van het Rots en Water programma.

Het nieuwe boek kan alleen worden aangeschaft door trainers die de 2-daagse Basisschooltraining hebben gevolgd. 
Kosten van het nieuwe boek: € 65,- (inclusief BTW, exclusief verzendkosten). 

 

Effect van het Rots en Water-programma op het Sondervick College te Veldhoven

Lees hier het hele onderzoek.

Rots en Water op scholen in Almelo

Klik hier om het artikel te lezen

Nieuw Rots en Water Poloshirt

De nieuwe Rots en Water shirts zijn er!

Vernieuwd en verbeterd, pasvorm en kleur zijn aangepast aan deze tijd.

Er is nu ook een dames en een heren uitvoering beschikbaar, maten xs t/m xxxl.

De kosten zijn; € 35.00 incl. btw en excl. verzendkosten á € 6.95

Kijk mee
SKHIlf1c4pM

Rots en Water - Spelen voor Thuis (Handdoekenrace)

Rots en Water - De Marshmallow Test

Rots en Water - Spelen voor Thuis

Rots en Water Video - Maken Balansplankje

Aflevering Het Geheim van Middelland - Rots & Water

Rock and Water in Peru (TV Perú) Spanish

Rock and Water Program - Primary School Australia

Kalender

Voor deze maand
November 24 - 2021

Open 1-daagse training 'R&W en jongeren met een verstandelijke be... Volgeboekt

November 25 en 26 - 2021

2-Daagse training Rots en Water en Autismespectrumstoornissen in Sportcen... Volgeboekt

Verder kijken
Internationaal

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
[email protected]


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2021