Rots en Waterschool worden

Rots en Watertrainers die de ambitie hebben om het eigen schoolteam via een Een Daagse Introductie Training op te leiden kunnen de Advanced Training volgen. Deze training wordt een keer per jaar in Nederland (sportcentrum Oudenrijn) georganiseerd en een keer per jaar in Australië (Newcastle). Alle trainingen vinden plaats onder auspiciën van het Rots en Water Instituut/Gadaku Institute. Voor meer info zie –Advanced Training- onder –Inhoud en ontwikkeling-. Op dit moment hebben in Nederland en België ruim 35.000 leraren e.a aan een Rots & Watertraining deelgenomen. In andere landen, met name in Australië en Nieuw-Zeeland, zijn samen ook ruim 35.000 trainers opgeleid. Naar schatting hebben sinds 1999 wereldwijd zo’n 3 ½ miljoen kinderen een Rots en Watertraining gevolgd. Daarnaast hebben 450 Advanced Trainers en 20 Master Trainers een specifieke training en opleidingstraject gevolgd en daarmee een specifieke accreditatie verworven. Zowel voor de RW Basistrainers als voor de Advanced Trainers en Master Trainers worden jaarlijks specifieke verdiepings/nascholingsdagen georganiseerd om het kennis- en expertiseniveau naar zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Om “Rots en Water” school te worden, dient de school aan de volgende bepalingen te voldoen.

Een basisschool mag zichzelf een Rots & Waterschool noemen als deze aan de volgende bepalingen voldoet:

* Alle kinderen krijgen elk schooljaar Rots en Water lessen. (Zie het Basisschool boek voor tienlessenplannen voor groep 1 tot en met 6, en het praktijkboek voor groep 7 en 8).

* Alle leerkrachten zijn geschoold in Rots en Water, middels een Eén Dag Introductie Training (EDIT) en/of tweedaagse training en/of driedaagse (basis)training.

* Tenminste twee leerkrachten hebben de 3-daagse Rots en Water basistraining volbracht en hun accreditatie is up-to-date (om hun accreditatie te behouden dienen zij elke vier jaar een specialisatie training of Opfris/Nascholingsdag te volgen). Alleen deze leerkrachten geven de Rots en Water lessen aan groep 7 en 8.

* Tenminste twee leerkrachten hebben de 2-daagse Rots en Water Basisschool training volbracht. Alleen deze leerkrachten geven de Rots en Water lessen aan groep 1 t/m 6.

* Het Rots en Water programma is in het leerplan opgenomen.

* Er is tenminste één Rots en Water coördinator op school aanwezig die verantwoordelijk is voor de coördinatie en kwaliteitsbewaking van de Rots en Water lessen.

* Op de schoolwebsite en in de schoolgids dient duidelijk te staan vermeld dat de leerlingen elk jaar Rots en Water lessen krijgen, dat alle leerkrachten zijn geschoold en wat het Rots en Water programma inhoudt.

 

Voor het VO gelden vanwege de grootte van de meeste scholen andere bepalingen.

Een school (onderbouw) mag zichzelf een Rots & Waterschool noemen als aan de volgende bepalingen wordt voldaan:

* Alle leerlingen ontvangen in twee leerjaren, waarvan er één de brugklas is, Rots en Water training (met een minimum van 20 klokuren).

* Rots en Water is in het curriculum opgenomen.

* Alle docenten in de onderbouw zijn aan Rots en Water geschoold middels een Eén Dag Introductie Training (EDIT).

* Alle overige docenten zijn geïnformeerd over inhoud, werkwijze en doelstelling.

* Tenminste twee docenten hebben de 3-daagse Rots en Water basistraining gevolgd en hun accreditatie is up-to-date (om hun accreditatie te behouden dienen zij elke vier jaar een specialisatie training of Opfris/Nascholingsdag te volgen).

* De Rots en Water lessen worden alleen gegeven door de docenten die de 3-daagse basistraining hebben volbracht.

* Er is op school ten minste één Rots en Watercoördinator aanwezig die verantwoordelijk is voor de coördinatie en kwaliteitsbewaking van de Rots en Water lessen.

* Op de schoolwebsite en in de schoolgids dient duidelijk vermeld te staan dat leerlingen minimaal twee jaar Rots en Water lessen krijgen en wat het Rots en Water programma inhoudt.

Deze lijst is momenteel actueel. Het kan zijn dat de bepalingen in de loop van de tijd gewijzigd of aangevuld worden.

Laatste nieuws

Rots en Water: Positieve resultaten wetenschappelijk effectonderzoek op het VMBO!
Het onderzoek, waar 1.299 leerlingen aan deelnamen, vond tussen 2016 en 2020 plaats en werd uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht.

 
Resultaten laten zien dat leerlingen die de R&W-interventie hebben gehad een betere ontwikkeling laten zien op meerdere uitkomsten op zowel het interpersoonlijke domein (agressie) als het intrapersoonlijke domein (psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag) en op secundaire uitkomstmaten (zelf-controle en emotieregulatie), ten opzichte van de leerlingen die de R&W-interventie niet hebben gehad. De uitkomsten waren het sterkst in het eerste jaar en wanneer een kernteam van leerkrachten betrokken was bij het uitvoeren van de interventie.

 
Klik hier voor het (Engelstalige) abstract uit het proefschrift van dr. E.C.A. (Esther) Mertens.
Rots en Water Nieuwsbrief 2021
In deze nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen jaar en willen we jullie op de hoogte brengen van huidige en nieuwe ontwikkelingen voor 2021 en verder.

Nieuwsbrief

GEFELICITEERD: We mogen weer scholen feliciteren met het behalen van het Predicaat Rots en Water school, namelijk:

Nederland:

- OBS de Zevenhoeven te Heemskerk

- Plaswijckschool in Gouda

- Basisschool de Kerkewei in Rossum

- Kolom praktijkcollege Noord

- O.E.C. 't Ravelijn in Steenwijk

- PCB De Sonnewijzer in Son

- BS Het Zonnewiel Vrijeschool in De Bilt.

- OBS Meester Vos in Hagestein

België:

- BuSO De Karwij in Lokeren

- BuLO Het Veer in Antwerpen

Rots en Water Corona Nieuwsbrief 2020

Beste Rots & Watertrainers,
 
Vanwege de noodzakelijke maatregelen omtrent het corona virus is de wereld in twee maanden tijd op een ingrijpende, vooraf bijna niet voor te stellen, wijze veranderd en heeft diep ingegrepen in ons persoonlijke en professionele leven.
 
De sociale distantie en de 1.5 m samenleving, inmiddels vertrouwde begrippen geworden, breken diep in op onze behoefte aan contact en confronteren ons met grote problemen en vragen. Juist nu, in tijden van toegenomen stress en angst, wordt men zich weer én meer bewust van onze behoefte aan fysiek contact en gevoelens van verbondenheid.

Mede daarom hebben wij een speciale Rots en Water Corona Nieuwsbrief en een aangepast lessenplan opgesteld. Dat de scholen weer mogen opstarten betekent echter niet dat alles weer als vanouds is. Wel kunnen de Rots en Water lessen, ook zonder óf met beperkt fysiek contact, waardevolle lessen zijn ter ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

In de nieuwsbrief vind je meer informatie:

Rots en Water Corona Nieuwsbrief

Accreditaties

De 3-daagse Rots en Water (basis)training is geaccrediteerd door:

-           door de ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling,

-           door de SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ206238, 36 punten tm 20-01-2023)

 

We zijn geregistreerd in het CRKBO, Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

Positieve resultaten wetenschappelijk onderzoek Rots en Water in het Primair Onderwijs

Tussen 2015 en 2018 heeft de Universiteit van Utrecht in samenwerking met het Rots en Water Instituut NL een grootschalig wetenschappelijk vergelijkingsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het R&W programma in het Primair Onderwijs, vergelijkbaar met het Nationaal onderzoek Anti-pestprogramma's (tussen 2016 en 2018).

In totaal namen 1203 leerlingen (groep 6 t/m 8) van 17 verschillende basisscholen deel aan het onderzoek.

Leerlingen rapporteerden in de Rots en Water-groep een
- afname in twee vormen van pesten en bijna alle vormen van gepest worden;
- hogere mate van zelfregulatie
;
- hogere mate van globaal zelfvertrouwen;
- afname in depressieve gevoelens.

Wanneer verschillen tussen de interventiegroep en controlegroep in verandering over tijd werden onderzocht, bleek dat zij verschilden op twee vormen van pesten, op zelfregulatie, zelfvertrouwen en op depressieve gevoelens.

Aanvullend zijn er ook enkele vragen aan de leerkrachten over het pestgedrag op hun school voorgelegd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een afzonderlijk onderzoeksrapport en ondersteunen de resultaten van bovenstaand onderzoek.

Het nieuwe 'Rots en Water Basisschool' boek vanaf nu leverbaar!

Het is een práchtig boek, 300 pagina's full color en hard cover, met 10-lessenplannen voor groep 1 t/m 6: inclusief veel nieuwe foto's, spellen, oefeninigen en reflectievragen.
Het boek is, samen met het Rots en Water handboek, ideaal voor een gestructureerde, schoolbrede inzet van het Rots en Water programma.

Het nieuwe boek kan alleen worden aangeschaft door trainers die de 2-daagse Basisschooltraining hebben gevolgd. 
Kosten van het nieuwe boek: € 65,- (inclusief BTW, exclusief verzendkosten). 

 

Effect van het Rots en Water-programma op het Sondervick College te Veldhoven

Lees hier het hele onderzoek.

Rots en Water op scholen in Almelo

Klik hier om het artikel te lezen

Nieuw Rots en Water Poloshirt

De nieuwe Rots en Water shirts zijn er!

Vernieuwd en verbeterd, pasvorm en kleur zijn aangepast aan deze tijd.

Er is nu ook een dames en een heren uitvoering beschikbaar, maten xs t/m xxxl.

De kosten zijn; € 35.00 incl. btw en excl. verzendkosten á € 6.95

Kijk mee
SKHIlf1c4pM

Rots en Water - Spelen voor Thuis (Handdoekenrace)

Rots en Water - De Marshmallow Test

Rots en Water - Spelen voor Thuis

Rots en Water Video - Maken Balansplankje

Aflevering Het Geheim van Middelland - Rots & Water

Rock and Water in Peru (TV Perú) Spanish

Rock and Water Program - Primary School Australia

Kalender

Voor deze maand
September 3 - 2021

1-daagse Rots en Water Advanced Verdiepingsdag in Utrecht.  Volgeboekt

September 9 en 10 - 2021

Open 2-daagse Rots en Water Basisschool training (groep 1-6) in Leek (Gro... Volgeboekt

September 8, 9 en 10 - 2021

Open 3-daagse basistraining in sportcentrum Oudenrijn bij Utrecht. Volgeboekt

September 8, 9 en 10 - 2021

Open 3-daagse basistraining in sportcentrum de Pompenmaker in Heeze. Volgeboekt

September 15, 16 en 17 - 2021

Open 3-daagse basistraining in sportcentrum Oudenrijn bij Utrecht. Volgeboekt

September 15, 16 en 17 - 2021

Open 3-daagse rots en Water basistraining in Leek (Groningen). Volgeboekt

September 20, 21 en 22 - 2021

Open 3-daagse rots en Water basistraining in Leek (Groningen). Volgeboekt

September 22 - 2021

Open 1-daagse Rots en Water Opfrisdag in sportcentrum Oudenrijn bij Utrec... Volgeboekt

September 23 en 24 - 2021

2-Daagse Rots en Water Basisschool training in Sportcentrum Oudenrijn bij... Volgeboekt

September 29, 30 en Okt 1

Open 3-daagse basistraining in sportcentrum Oudenrijn bij Utrecht. Volgeboekt

Verder kijken
Internationaal

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
[email protected]


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2021