Rock Water Evaluation Report 2003-2004

Rock Water Evaluation Report 2003-2004

Dr. D. Hartman (2004)

Het betreft een procesevaluatie naar de inhoud en wijze van uitvoering van het ‘Rock and Water program’ en de tevredenheid van de (toekomstige) uitvoerders, uitgevoerd door de universiteit van Newcastle. Verder wordt er kort ingegaan op de implementatie van het R&W programma binnen scholen. Het ‘Rock and Water program’ is een Engelse vertaling van het Rots en Water programma en naar inhoud, werkwijze en vorm grotendeels gelijk aan het hedendaagse Nederlandse Rots en Water basisprogramma.

Omdat er in Australië (in 2003) een sterke behoefte was naar programma’s gericht op jongens, lag de focus van het programma destijds meer op jongens, maar werd het ook toen al voor meisjes ingezet. In 2003 werden 20 driedaagse Rots en Waterseminars georganiseerd waarin 673 docenten/hulpverleners werden opgeleid tot Rots en Water basistrainer door de ontwikkelaar F. Ykema. Na afloop van elke training werden de deelnemers gevraagd een uitgebreid evaluatieformulier schriftelijk in te vullen. Uit deze 673 formulieren werden willekeurig 100 formulieren nader bekeken en geanalyseerd. 56% van de respondenten betrof mannen, 44% vrouwen.

Meer dan 90% van de deelnemers wil met het R&W programma gaan werken met jongeren in de leeftijd 10-12 jaar en/of 13-18 jaar. De thema’s die in de training naar voren kwamen waren: Sterk staan, de rots en water houding op het fysieke, mentale en sociale vlak, omgaan met groepsdruk en pesten, ademkracht en zelfbeheersing, lichaamstaal, grenzen voelen, respecteren en stellen, het innerlijke kompas, seksualiteit en persoonlijke ontwikkeling.

83% van de respondenten gaf aan dat het programma volledig aan de verwachtingen voldeed en classificeerde het programma als excellent, 15% als goed, 2% hebben de vraag niet beantwoord. 83% van de deelnemers wil met het R&W programma op school gaan werken en 79% van de deelnemers wil dit samen met collega’s gaan doen. De meerderheid gaf aan dat ze de intentie hadden om het programma in sekse specifieke groepen aan te bieden. Er was echter erkenning voor de relevantie van het programma voor zowel jongens als meisjes en het vermogen van het programma om te worden aangepast voor gebruik met verschillende groepen. ‘I can think of many students, boys and girls, at my school who would benefit from this programme. It has great potential!’

De sterke punten die het vaakst naar voren kwamen was de balans tussen theorie en praktijk, het fysieke karakter, de praktijkgerichtheid en de bruikbaarheid en de eigenschappen en presentatiestijl van de Mastertrainer. Ook kwam er uit de evaluaties naar voren dat de training een impact had op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers, met name: persoonlijke groei, tevredenheid, het centreren, het geloof in eigen kunnen, en de bekwaamheid om de principes ook buiten de klas toe te gaan passen, bijvoorbeeld als ouder.

Verbeterpunten die uit de evaluaties naar voren kwamen waren dat het deelnemers belangrijk lijkt dat er een formele erkenning komt en/of dat het programma wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs zodat het programma nog breder ingezet kan worden. Andere verbeterpunten zijn, het verbeteren van het videomateriaal naar het Engels, het maken van een instructievideo, en het doen van onderzoek zodat (bijvoorbeeld) schooldirecteuren de voordelen van het programma (nog) duidelijk(er) kunnen zien.

Afsluitend wordt gemeld dat de meerderheid van leerkrachten die reeds met het programma hebben gewerkt het R&W programma succesvol hebben kunnen implementeren voor jongens en meisjes in het primair en secundair onderwijs en in jeugdcenters. Dat er verschillende evaluaties hebben plaatsgevonden op scholen waaruit blijkt, met een zekere mate van vertrouwen, dat het programma zijn doel behaalt (namelijk; toegenomen zelfbeheersing, zelfvertrouwen, verbeterde sociale vaardigheden, het vergroten van het bewustzijn van zichzelf en anderen en vaardigheden om met moeilijke situaties om te gaan). Bovendien bleek dat het R&W programma op verschillende manieren goed geïntegreerd kan worden binnen het school curriculum en het PDHPE (Personal development, health and physical education).

Laatste nieuws

Rots en Water: Positieve resultaten wetenschappelijk effectonderzoek op het VMBO!
Het onderzoek, waar 1.299 leerlingen aan deelnamen, vond tussen 2016 en 2020 plaats en werd uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht.

 
Resultaten laten zien dat leerlingen die de R&W-interventie hebben gehad een betere ontwikkeling laten zien op meerdere uitkomsten op zowel het interpersoonlijke domein (agressie) als het intrapersoonlijke domein (psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag) en op secundaire uitkomstmaten (zelf-controle en emotieregulatie), ten opzichte van de leerlingen die de R&W-interventie niet hebben gehad. De uitkomsten waren het sterkst in het eerste jaar en wanneer een kernteam van leerkrachten betrokken was bij het uitvoeren van de interventie.

 
Klik hier voor het (Engelstalige) abstract uit het proefschrift van dr. E.C.A. (Esther) Mertens.
Rots en Water Nieuwsbrief 2021
In deze nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen jaar en willen we jullie op de hoogte brengen van huidige en nieuwe ontwikkelingen voor 2021 en verder.

Nieuwsbrief

GEFELICITEERD: We mogen weer scholen feliciteren met het behalen van het Predicaat Rots en Water school, namelijk:

Nederland:

- OBS de Zevenhoeven te Heemskerk

- Plaswijckschool in Gouda

- Basisschool de Kerkewei in Rossum

- Kolom praktijkcollege Noord

- O.E.C. 't Ravelijn in Steenwijk

- PCB De Sonnewijzer in Son

- BS Het Zonnewiel Vrijeschool in De Bilt.

- OBS Meester Vos in Hagestein

België:

- BuSO De Karwij in Lokeren

- BuLO Het Veer in Antwerpen

Accreditaties

De 3-daagse Rots en Water (basis)training is geaccrediteerd door:

-           door de ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling,

-           door de SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ206238, 36 punten tm 20-01-2023)

 

We zijn geregistreerd in het CRKBO, Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

Positieve resultaten wetenschappelijk onderzoek Rots en Water in het Primair Onderwijs

Tussen 2015 en 2018 heeft de Universiteit van Utrecht in samenwerking met het Rots en Water Instituut NL een grootschalig wetenschappelijk vergelijkingsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het R&W programma in het Primair Onderwijs, vergelijkbaar met het Nationaal onderzoek Anti-pestprogramma's (tussen 2016 en 2018).

In totaal namen 1203 leerlingen (groep 6 t/m 8) van 17 verschillende basisscholen deel aan het onderzoek.

Leerlingen rapporteerden in de Rots en Water-groep een
- afname in twee vormen van pesten en bijna alle vormen van gepest worden;
- hogere mate van zelfregulatie
;
- hogere mate van globaal zelfvertrouwen;
- afname in depressieve gevoelens.

Wanneer verschillen tussen de interventiegroep en controlegroep in verandering over tijd werden onderzocht, bleek dat zij verschilden op twee vormen van pesten, op zelfregulatie, zelfvertrouwen en op depressieve gevoelens.

Aanvullend zijn er ook enkele vragen aan de leerkrachten over het pestgedrag op hun school voorgelegd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een afzonderlijk onderzoeksrapport en ondersteunen de resultaten van bovenstaand onderzoek.

Het nieuwe 'Rots en Water Basisschool' boek vanaf nu leverbaar!

Het is een práchtig boek, 300 pagina's full color en hard cover, met 10-lessenplannen voor groep 1 t/m 6: inclusief veel nieuwe foto's, spellen, oefeninigen en reflectievragen.
Het boek is, samen met het Rots en Water handboek, ideaal voor een gestructureerde, schoolbrede inzet van het Rots en Water programma.

Het nieuwe boek kan alleen worden aangeschaft door trainers die de 2-daagse Basisschooltraining hebben gevolgd. 
Kosten van het nieuwe boek: € 65,- (inclusief BTW, exclusief verzendkosten). 

 

Effect van het Rots en Water-programma op het Sondervick College te Veldhoven

Lees hier het hele onderzoek.

Rots en Water op scholen in Almelo

Klik hier om het artikel te lezen

Nieuw Rots en Water Poloshirt

De nieuwe Rots en Water shirts zijn er!

Vernieuwd en verbeterd, pasvorm en kleur zijn aangepast aan deze tijd.

Er is nu ook een dames en een heren uitvoering beschikbaar, maten xs t/m xxxl.

De kosten zijn; € 35.00 incl. btw en excl. verzendkosten á € 6.95

Kijk mee
SKHIlf1c4pM

Rots en Water - Spelen voor Thuis (Handdoekenrace)

Rots en Water - De Marshmallow Test

Rots en Water - Spelen voor Thuis

Rots en Water Video - Maken Balansplankje

Aflevering Het Geheim van Middelland - Rots & Water

Rock and Water in Peru (TV Perú) Spanish

Rock and Water Program - Primary School Australia

Kalender

Voor deze maand
November 24 - 2021

Open 1-daagse training 'R&W en jongeren met een verstandelijke be... Volgeboekt

November 25 en 26 - 2021

2-Daagse training Rots en Water en Autismespectrumstoornissen in Sportcen... Volgeboekt

Verder kijken
Internationaal

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
[email protected]


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2021