Procesevaluatie

Om het Rots en Water basisprogramma te evalueren en te optimaliseren is besloten om een grootschalige procesevaluatie te starten waarin de wijze van uitvoering en de mate van tevredenheid over het programma worden onderzocht. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van digitale en schriftelijke vragenlijsten. Er is zowel een kwantitatieve als kwalitatieve methode van data verzamelen gebruikt om hierover inzicht te verkrijgen.

Tussen oktober 2017 en januari 2018 zijn er vragenlijsten ingevuld door:

 1. Uitvoerders: deelnemers aan de 3-daagse Rots en Water basistraining hebben direct na afloop de training schriftelijk geëvalueerd.
 2. Uitvoerders: gecertificeerde Rots en Water trainers, die de interventie binnen hun school uitvoeren, hebben het programma en de uitvoering geëvalueerd.
 3. Doelgroep: leerlingen uit de brugklas van het Sondervick college, die Rots en Water les hebben ontvangen, hebben digitaal een evaluatieformulier ingevuld waarin hun ervaringen met de lessen en de impact ervan op het eigen, persoonlijk functioneren werd bevraagd.

Door deze drie partijen in de procesevaluatie te betrekken ontstaat een breed overzicht vanaf de basisopleiding tot en met implementatie en waardering van het programma. In dit document worden de drie onderzoeksgroepen eerst afzonderlijk besproken, daarna volgt een algemene conclusie.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het gebruik en de waardering van het Rots en Water basisprogramma door zowel de uitvoerders als (een gedeelte van) de doelgroep. Afhankelijk van de resultaten kunnen er met behulp van dit onderzoek conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan om de uitvoering van de interventie verder te optimaliseren.

Vraagstelling

Het doel van deze procesevaluatie wordt bereikt aan de hand van een aantal onderzoeksvragen. Deze vragen worden, indien van toepassing, zowel voor de uitvoerders als de doelgroep behandeld:

 1. Wat zijn de kenmerken van de uitvoerders en de doelgroep?
 2. Zijn de uitvoerders in staat geweest om de interventie uit te voeren en hoe hebben zij dit gedaan?
 3. Onder welke omstandigheden en (rand)voorwaarden wordt de interventie uitgevoerd?
 4. Welke materialen worden gebruikt?
 5. Worden ouders/verzorgers bij de interventie betrokken en op welke wijze?
 6. Wordt de interventie als veilig beschouwd?
 7. Hoe wordt de interventie gewaardeerd?
 8. Wat zijn de ervaringen en het effect van de interventie op de doelgroep?
 9. Heeft de interventie bijgedragen aan de professionele ontwikkeling van de uitvoerders?
 10.  Wat zijn de succes- en faalfactoren van de interventie?

Klik hier om het onderzoek in te zien.

Laatste nieuws

Rots en Water: Positieve resultaten wetenschappelijk effectonderzoek op het VMBO!
Het onderzoek, waar 1.299 leerlingen aan deelnamen, vond tussen 2016 en 2020 plaats en werd uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht.

 
Resultaten laten zien dat leerlingen die de R&W-interventie hebben gehad een betere ontwikkeling laten zien op meerdere uitkomsten op zowel het interpersoonlijke domein (agressie) als het intrapersoonlijke domein (psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag) en op secundaire uitkomstmaten (zelf-controle en emotieregulatie), ten opzichte van de leerlingen die de R&W-interventie niet hebben gehad. De uitkomsten waren het sterkst in het eerste jaar en wanneer een kernteam van leerkrachten betrokken was bij het uitvoeren van de interventie.

 
Klik hier voor het (Engelstalige) abstract uit het proefschrift van dr. E.C.A. (Esther) Mertens.
Rots en Water Nieuwsbrief 2021
In deze nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen jaar en willen we jullie op de hoogte brengen van huidige en nieuwe ontwikkelingen voor 2021 en verder.

Nieuwsbrief

GEFELICITEERD: We mogen weer scholen feliciteren met het behalen van het Predicaat Rots en Water school, namelijk:

Nederland:

- OBS de Zevenhoeven te Heemskerk

- Plaswijckschool in Gouda

- Basisschool de Kerkewei in Rossum

- Kolom praktijkcollege Noord

- O.E.C. 't Ravelijn in Steenwijk

- PCB De Sonnewijzer in Son

- BS Het Zonnewiel Vrijeschool in De Bilt.

- OBS Meester Vos in Hagestein

België:

- BuSO De Karwij in Lokeren

- BuLO Het Veer in Antwerpen

Accreditaties

De 3-daagse Rots en Water (basis)training is geaccrediteerd door:

-           door de ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling,

-           door de SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ206238, 36 punten tm 20-01-2023)

 

We zijn geregistreerd in het CRKBO, Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

Positieve resultaten wetenschappelijk onderzoek Rots en Water in het Primair Onderwijs

Tussen 2015 en 2018 heeft de Universiteit van Utrecht in samenwerking met het Rots en Water Instituut NL een grootschalig wetenschappelijk vergelijkingsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het R&W programma in het Primair Onderwijs, vergelijkbaar met het Nationaal onderzoek Anti-pestprogramma's (tussen 2016 en 2018).

In totaal namen 1203 leerlingen (groep 6 t/m 8) van 17 verschillende basisscholen deel aan het onderzoek.

Leerlingen rapporteerden in de Rots en Water-groep een
- afname in twee vormen van pesten en bijna alle vormen van gepest worden;
- hogere mate van zelfregulatie
;
- hogere mate van globaal zelfvertrouwen;
- afname in depressieve gevoelens.

Wanneer verschillen tussen de interventiegroep en controlegroep in verandering over tijd werden onderzocht, bleek dat zij verschilden op twee vormen van pesten, op zelfregulatie, zelfvertrouwen en op depressieve gevoelens.

Aanvullend zijn er ook enkele vragen aan de leerkrachten over het pestgedrag op hun school voorgelegd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een afzonderlijk onderzoeksrapport en ondersteunen de resultaten van bovenstaand onderzoek.

Het nieuwe 'Rots en Water Basisschool' boek vanaf nu leverbaar!

Het is een práchtig boek, 300 pagina's full color en hard cover, met 10-lessenplannen voor groep 1 t/m 6: inclusief veel nieuwe foto's, spellen, oefeninigen en reflectievragen.
Het boek is, samen met het Rots en Water handboek, ideaal voor een gestructureerde, schoolbrede inzet van het Rots en Water programma.

Het nieuwe boek kan alleen worden aangeschaft door trainers die de 2-daagse Basisschooltraining hebben gevolgd. 
Kosten van het nieuwe boek: € 65,- (inclusief BTW, exclusief verzendkosten). 

 

Effect van het Rots en Water-programma op het Sondervick College te Veldhoven

Lees hier het hele onderzoek.

Rots en Water op scholen in Almelo

Klik hier om het artikel te lezen

Nieuw Rots en Water Poloshirt

De nieuwe Rots en Water shirts zijn er!

Vernieuwd en verbeterd, pasvorm en kleur zijn aangepast aan deze tijd.

Er is nu ook een dames en een heren uitvoering beschikbaar, maten xs t/m xxxl.

De kosten zijn; € 35.00 incl. btw en excl. verzendkosten á € 6.95

Kijk mee
SKHIlf1c4pM

Rots en Water - Spelen voor Thuis (Handdoekenrace)

Rots en Water - De Marshmallow Test

Rots en Water - Spelen voor Thuis

Rots en Water Video - Maken Balansplankje

Aflevering Het Geheim van Middelland - Rots & Water

Rock and Water in Peru (TV Perú) Spanish

Rock and Water Program - Primary School Australia

Kalender

Voor deze maand
November 24 - 2021

Open 1-daagse training 'R&W en jongeren met een verstandelijke be... Volgeboekt

November 25 en 26 - 2021

2-Daagse training Rots en Water en Autismespectrumstoornissen in Sportcen... Volgeboekt

Verder kijken
Internationaal

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
[email protected]


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2021